Category

Bez kategorii

Category

Zmiana adresu siedziby Spółki

01-09-2022 13:20:03 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. ...

Continue reading ...

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

Bieżący | ESPI | 17/2022 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _"Informacja Poufna"_ - której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...

Continue reading ...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 23/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budy...

Continue reading ...

Zawarcie listu intencyjnego

Bieżący | ESPI | 16/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. powziął wiedzę o zawarciu przez spółkę Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchłazach _dalej: "Spółka zależna"_ – spółkę, w której Emiten...

Continue reading ...

Informacja o w sprawie nazwy skróconej Emitenta

Bieżący 10/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała komunikat z informacją, że w związku ze zmianą firmy spółki IALBATROS GROUP S.A. _PLADVPL00029_ na SATIS GR...

Continue reading ...

PS

Półroczny | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 1 października 2020 roku _"Raport"_ ora...

Continue reading ...