My Journal
Category

Bez kategorii

Category

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bieżący | ESPI | 15/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_. W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podję...

Więcej

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 11/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _"Ak...

Więcej

Zmiana adresu siedziby Spółki

01-09-2022 13:20:03 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. ...

Więcej

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

Bieżący | ESPI | 17/2022 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _"Informacja Poufna"_ - której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...

Więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 23/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budy...

Więcej