My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2012

2012-12-17 19:27:11 Bieżący | 59/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5%
2012-12-11 13:51:06 Bieżący | 58/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 26 listopada 2012 r., zakończonym po przerwach w dniu 10 grudnia 2012 r.
2012-12-11 13:18:53 Bieżący | 57/2012
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.
2012-12-07 15:38:06 Bieżący | 56/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 10%
2012-12-04 14:12:33 Bieżący | 55/2012
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-11-28 20:45:13 Bieżący | 54/2012
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania Zarządu w zakresie wkładów niepieniężnych
2012-11-28 20:36:43 Bieżący | 53/2012
Korekta raportu bieżącego nr 50/2012
2012-11-27 14:59:23 Bieżący | 51/2012
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-11-16 19:51:07 Bieżący | 50/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. – uzupełnienie informacji (korekta raportu 49/2012 z dnia 2012-11-16)
2012-11-16 19:11:37 Bieżący | 49/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. – uzupełnienie informacji
2012-11-14 23:09:02 Kwartalny | /2012
QSr
2012-11-08 22:05:47 Bieżący | 48/2012
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku
2012-10-31 23:20:12 Bieżący | 47/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjnariuszy Grupa ADV S.A.
2012-10-26 21:01:23 Bieżący | 46/2012
Zawiadomienie od Członka Zarządu
2012-09-20 14:54:31 Bieżący | 45/2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A2
2012-09-11 11:58:19 Bieżący | 44/2012
Rejestracja obligacji serii A2 spółki Grupa ADV S.A.
2012-09-07 09:07:49 Bieżący | 43/2012
Uchwała w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2
2012-09-05 13:05:21 Bieżący | 42/2012
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego
2012-08-31 22:08:51 Półroczny |
PSr
2012-07-12 16:26:11 Bieżący | 41/2012
Grupa ADV S.A. – Powołanie Członka Zarządu oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-07-11 12:14:59 Bieżący | 40/2012
Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji
2012-07-10 14:30:29 Bieżący | 39/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2012-07-06 14:10:26 Bieżący | 38/2012
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od akcjonariusza
2012-07-04 11:21:56 Bieżący | 37/2012
Informacja o wygranym przetargu przez spółkę zależną
2012-06-25 21:17:26 Bieżący | 36/2012
Grupa ADV SA – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2012-06-25 14:53:26 Bieżący | 35/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 18 czerwca 2012 r., zakończonym po przerwie w dniu 22 czerwca 2012 r.
2012-06-25 14:47:56 Bieżący | 34/2012
Grupa ADV S.A powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej
2012-06-25 14:42:57 Bieżący | 33/2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.
2012-06-21 12:02:57 Bieżący | 32/2012
Korekta raportu bieżącego nr 17/2012
2012-06-19 13:38:27 Bieżący | 31/2012
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-06-15 19:12:26 Bieżący | 30/2012
Grupa ADV S.A- Rezygnacja Przewidniczacego i członka Rady Nadzorczej
2012-06-11 11:46:28 Bieżący | 27/2012
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2012-06-11 09:08:56 Bieżący | 25/2012
Grupa ADV S.A – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-06-05 11:25:27 Bieżący | 24/2012
Korekta raportu bieżącego nr 23/2012 – Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku
2012-05-31 15:51:22 Bieżący | 23/2012
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku
2012-05-23 15:49:51 Bieżący | 22/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2012-05-18 14:19:52 Bieżący | 21/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-05-15 19:34:52 Kwartalny | /2012
QSr
2012-05-14 16:41:05 Bieżący | 20/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza.
2012-05-08 18:19:05 Bieżący | 19/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5%
2012-05-08 17:35:35 Bieżący | 18/2012
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2012-05-01 22:17:53 Bieżący | 17/2012
Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-04-24 12:11:13 Bieżący | 16/2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania amerykańskich kwitów depozytowych Spółki na rynku OTC QX
2012-03-16 16:27:00 Bieżący | 15/2012
Rejestracja akcji Grupa ADV S.A. w KDPW
2012-03-15 14:10:00 Bieżący | 14/2012
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A
2012-03-14 16:31:00 Bieżący | 13/2012
Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Grupa ADV S.A.
2012-02-29 16:14:11 Bieżący | 12/2012
Grupa ADV -Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii A
2012-02-23 21:08:11 Bieżący | 11/2012
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za IV kwartał 2011 roku
2012-02-21 18:46:13 Kwartalny | /2011
QSr
2012-02-21 18:40:13 Bieżący | 10/2012
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za IV kwartał 2011 roku
2012-02-20 18:40:40 Kwartalny | /2011
QSr
2012-02-15 14:08:51 Bieżący | 9/2012
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku.
2012-02-10 17:20:09 Bieżący | 8/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2012-02-07 22:08:28 Bieżący | 7/2012
Grupa ADV S.A. – podpisanie umowy z Bank of New York Mellon w sprawie emisji kwitów depozytowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2012-02-05 20:56:11 Bieżący | 6/2012
Grupa ADV SA – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2012-02-03 18:56:55 Bieżący | 5/2012
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2012-01-31 13:02:44 Bieżący | 4/2012
Grupa ADV S.A – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011
2012-01-30 16:56:00 Bieżący | 3/2012
GRUPA ADV S.A. – Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2012-01-27 11:44:37 Bieżący | 2/2012
Grupa ADV S.A – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-01-26 15:42:51 Bieżący | 1/2012
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku