My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Cofnięcie pozwu przez Szymona Purę o ochronę dóbr osobistych

ESPI | 39/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Spółka powzięła informację o cofnięciu pismem z dnia 15 grudnia 2022 roku przez powoda, tj. Szymona Purę, pozwu przeciwko Spółce w sprawie o ochronę dóbr osobistych, bez zrzeczenia się roszczeń, o którym to pozwie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2022.