My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

Bieżący | ESPI | 20/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku _skorygowanego w dniu 18 października 2023 roku_ Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 1 grudnia 2023 roku _”Decyzja 2 KNF_ o uchyleniu decyzji KNF z dnia 23 września 2022 roku o sygn. DPS.456.16.2019.AT _”Decyzja 1 KNF”_ w zakresie nakładającym na Emitenta kary pieniężnej w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł oraz o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej o łącznej wysokości 750.000,00 zł, tj. zmniejszenie kary nałożonej na Emitenta Decyzją 1 KNF o połowę.
Jednocześnie Emitent informuje, że przysługuje mu prawo do wniesienia skargi na Decyzję 2 KNF do sądu administracyjnego, z którego zamierza skorzystać.