Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

Bieżący | ESPI | 3/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku _skorygowanego w dniu 18 października 2023 roku_ Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 26 stycznia 2024 roku _”Decyzja KNF”_ o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 23 września 2022 roku o sygn. DPS.456.17.2019.AT w zakresie nakładającym na Emitenta karę pieniężną w łącznej wysokości 700.000,00 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, że przysługuje mu prawo do wniesienia skargi na Decyzję KNF do sądu administracyjnego, z którego zamierza skorzystać.