My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja na temat procesu rejestracji podmiotu zawiązanego przez Emitenta

25-08-2022 | Bieżący | ESPI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że spółka Software Arena Sp. z o.o. nie została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Emitent zdecydował się prowadzić działalność biznesową w ramach jednostki dominującej, tj. Satis Group S.A, w związku z tym odstąpił od rejestracji ww. podmiotu.