Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

8/2018 – Informacja o publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku oraz do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zobowiązuje się do publikacji raportu za III kwartał 2017 roku do dnia 10 lipca 2018 roku.