Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 – „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”

ESPI | 33/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 roku z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku _”NWZ”_ _”Raport”_.
W załączniku do Raportu omyłkowo wskazano jedynie akcjonariusza: NCF S.A., którego udział w liczbie głosów na NWZ wynosił 94,798 %, podczas, gdy w wykazie powinien zostać umieszczony także akcjonariusz UNITED S.A., którego udział w liczbie głosów na NWZ wynosił 5,202 %.
Błąd w Raporcie był wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej.
Emitent przekazuje pełną skorygowaną treść raportu bieżącego nr 33/2020 wraz z prawidłowym załącznikiem:
“Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku.”

Wykaz_Akcjonariuszy_powyzej_5_proc.pdf