My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 – „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”

Bieżący | ESPI | 33/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 roku z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku _”NWZ”_ _”Raport”_.

W załączniku do Raportu omyłkowo podano informację, że “Udział w liczbie głosów na NWZ [%]” wynosi 74,79 %. Prawidłowy udział w liczbie głosów na NWZ Emitenta to 94,79%. Błąd w Raporcie wynika z oczywistej omyłki pisarskiej. Zarząd Emitenta zapewnia, iż opisane zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Emitent przekazuje pełną skorygowaną treść raportu bieżącego nr 33/2020 wraz z prawidłowym załącznikiem:
“Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku.”

Wykaz_Akcjonariuszy_powyzej_5_proc_Satis_Group.pdf