My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta raportu ESPI 33/2021 – zawarcie Listu intencyjnego

Bieżący | ESPI | 34/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 r., informuje, że w dniu 9 lipca 2021 r. zawarł list intencyjny _dalej: “LOI”_ z INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone _dalej: “Kontrahent”_. Kontrahent jest podmiotem, z którym Emitent w dniu 14 maja 2021 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności, na podstawie której prowadzone były negocjacje dotyczące nawiązania współpracy.

Obecne negocjacje pomiędzy stronami są na zaawansowanym poziomie w zakresie intencji zawarcia umowy inwestycyjnej, wspólnego założenia spółki Joint Venture _przez Emitenta oraz Kontrahenta_, do której Kontrahent wniósłby innowacyjne know-how w zakresie prowadzenia kliniki zajmującej się leczeniem niepłodności.
LOI zobowiązuje strony do zachowania poufności w zakresie negocjacji, utworzonego budżetu dotyczącego założenia pierwszej wspólnej kliniki w Polsce, udziału w kosztach transakcji oraz dokończenia procesów formalnych tj. due dilligence.

LOI jest kolejnym etapem negocjacji w zakresie potencjalnej współpracy pomiędzy stronami, w wyniku której Emitentowi zostanie udostępniona unikalny know-how Kontrahenta, co w konsekwencji powinno przełożyć się również na generowane przez Emitenta wyniki finansowe w przyszłości.

Kontrahent jest podmiotem skupionym na tworzeniu metod leczenia pacjentów, u których zdiagnozowano bezpłodność, a głównym produktem Kontrahenta jest “INVOcell” – urządzenie medyczne stosowane w leczeniu bezpłodności i uważane za technikę wspomaganego rozrodu _ART_.