My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

10-08-2022 | Bieżący | ESPI | 31/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 23 maja 2022 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wydanym w dniu 9 sierpnia 2022 roku postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _”Sąd”_ w przedmiocie m.in. oddalenia wniosku Grzegorza Kiczmachowskiego o ogłoszenie upadłości Emitenta _Wniosek”_ i obciążenia Grzegorza Kiczmachowskiego kosztami postępowania w całości.
Sąd oddalił Wniosek ze względu na brak legitymacji Grzegorza Kiczmachowskiego jako wierzyciela Spółki.

Emitent przypomina, że we Wniosku Grzegorz Kiczmachowski powołał się na rzekomą wierzytelność wynikającą z porozumienia z 5 października 2018 roku oraz wystosowanego na jego podstawie wezwania do zapłaty, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2022.