My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

ESPI | 1/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 23 maja 2022 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wydanym w dniu 12 stycznia 2023 roku postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _”Sąd”_ w przedmiocie oddalenia wniosku Grzegorza Kiczmachowskiego o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ _Wniosek”_ i obciążenia Grzegorza Kiczmachowskiego kosztami postępowania w całości.

Sąd oddalił Wniosek m.in. wskazując, że obecnie Software Services nie posiada żadnego bezspornego i wymagalnego zobowiązania.