My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Odroczenie Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu Raport bieżący nr 2 2020rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu

Raport bieżący nr 2/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019, 31/2019 oraz 54/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odroczył rozprawę w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia 19 lutego 2020 roku.