My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu SATIS GROUP

Raport bieżący nr 4/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019, 31/2019, 54/2019 oraz 2/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odroczył rozprawę w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia 6 marca 2020 roku.