My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”ZWZA”_ podjęło m.in. uchwały w sprawie odwołania wszystkich poszczególnych dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto, ZWZA powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
1.Panią Natalię Gołębiowską – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
2. Pana Michała Krzyżanowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
3. Pana Radosława Grabosia – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
4. Pana Pawła Majtkowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
5. Pana Krzysztofa Moszkiewicza – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Życiorys Pani Natalii Gołębiowskiej został przekazany raportem bieżącym nr 47/2019.
Życiorys Pana Michała Krzyżanowskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Życiorys Pana Radosława Grabosia został przekazany raportem bieżącym nr 49/2019.
Życiorys Pana Pawła Majtkowskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Życiorys Pana Krzysztofa Moszkiewicza został przekazany raportem bieżącym nr 37/2018.

Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami Pani Natalii Gołębiowskiej, Pana Michała Krzyżanowskiego, Pana Radosława Grabosia, Pana Pawła Majtkowskiego oraz Pana Krzysztofa Moszkiewicza nie wykonują oni innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są również wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki:
Zal._nr_1_do_RB_12.2020_Zyciorys_Michal_Krzyzanowski_230620.pdf<
Zal._nr_2_do_RB_12.2020_Zyciorys_Pawel_Majtkowski_230620.pdf