My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Odwołanie Prokurenta Samoistnego

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury samoistnej udzielonej Panu Janowi Karaszewskiemu w dniu 5 września 2018 roku.