My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli objętych ugodą z 22.02.2018 r.

Bieżący | ESPI | 2/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 10 stycznia 2021 roku Spółka złożyła stronom ugody z dnia 22 lutego 2018 roku, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 51/2018 z dn. 5 grudnia 2018 roku oraz nr 16/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku _”Ugoda”_ oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli Spółki objętych Ugodą oraz m.in. oświadczenia Spółki z dnia 22 lutego 2018 roku o potwierdzeniu skuteczności umowy sprzedaży udziałów w spółce Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Akesto”_ _”Uchylenie”_.

Podstawą Uchylenia jest między innymi fakt zatajenia przed Emitentem przez byłych członków organów Akesto oraz Spółki i związane z nimi osoby, istotnych informacji, w tym także zatajenie informacji na temat faktycznej wartości Akesto, co w efekcie doprowadziło do podpisania Ugody oraz złożenia oświadczeń woli na podstawie nieprawdziwych i niekompletnych informacji