My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie odpisów pozwu Szymona Pury o ochronę dóbr osobistych

ESPI | 20/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała odpis pozwu Szymona Pury o nakazanie zaniechania naruszania dóbr osobistych, publikację przeprosin oraz zapłatę kwoty 20.000 zł na rzecz Fundacji Tygodnika Polityka.

Pozew dotyczy m.in. okoliczności stanowiących podstawę podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał z 07.02.2022 r. w sprawie uchylenia absolutorium udzielonego Szymonowi Purze oraz wyrażenia zgody na dochodzenie wobec niego roszczeń przez Spółkę. O treści tych uchwał Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2022 z 07.02.2022 r.
Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy pozwu i podejmie wszelkie niezbędne działania mające na cele ochronę interesu Spółki, w tym złoży odpowiedź na pozew.