My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie odpisu pozwu Grzegorza Kiczmachowskiego

20-07-2022 | Bieżący | ESPI | 30/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Spółka otrzymała odpis pozwu Grzegorza Kiczmachowskiego o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał nr 5/2022 i nr 8/2022 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2022 roku _”Zgromadzenie”_ w sprawie uchylenia absolutorium udzielonego Grzegorzowi Kiczmachowskiemu oraz wyrażenia zgody na dochodzenie wobec niego roszczeń przez Spółkę _”Uchwały”_. O treści Uchwał Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2022.

Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy pozwu i podejmie wszelkie niezbędne działania mające na cele ochronę interesu Spółki, w tym złoży odpowiedź na pozew.