My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie postanowienia o wykonaniu układu z wierzycielami

Bieżący | ESPI | 28/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdzające, że układ przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowym został wykonany. Układ został przyjęty w dniu 10 marca 2020 r., o czym Emitent informował raportem ESPI nr 6/2020 z dnia 10 marca 2020 r., natomiast treść układu została przekazana przez Emitenta raportem ESPI nr 54/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.