My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie wezwań do zapłaty od Szymona Pury, Daniela Kaczmarka i Satis GPS Sp. z o.o.

29-06-2022 | Bieżący | ESPI | 24/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o otrzymaniu od Szymona Pury, Daniela Kaczmarka i Satis GPS Sp. z o.o. _”Wzywający”_ wezwań o zapłatę kar umownych z ugody zawartej 22 lutego 2018 roku pomiędzy Emitentem a m.in. Wzywającymi, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2018 _”Ugoda”__”Wezwania”_.

Wzywający za podstawę Wezwań wskazali działania Emitenta mające na celu dochodzenie roszczeń od Wzywających w kwocie 18 504 942,59 zł, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022 oraz działania mające na celu zniweczenie prób przejęcia przez Daniela Kaczmarka majątku spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ w postaci 50% udziałów Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 36/2021, nr 47/2021, nr 48/2021.

Wezwania są bezzasadne i Emitent ocenia je jako próbę wymuszenia rezygnacji z roszczeń Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o. o. wobec Wzywających.