Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie wezwania do zrzeczenia się roszczeń

Bieżący | ESPI | 9/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury wezwania do zrzeczenia się roszczeń, wynikających m.in. ze zdarzeń opisanych w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2022 z 10.01.2022 r. Spółka uznaje wezwania za bezzasadne.