My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 39/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Centurion Finance ASI S.A.
Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_akcjonariusza_Centurion_23092021.pdf