My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 15/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% głosów przez spółkę Carom sp. z o.o.
Treść zawiadomienia w załączeniu.

Zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_ponizej_5%25_Satis_Group_SA.pdf