Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 21/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% głosów przez spółkę Polish American Investment Fund LLC.
Treść zawiadomienia w załączeniu.

zawiadomienie_-_PAIF_-_przekroczenie_progow.pdf