My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 26/2021

posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10% głosów o co najmniej 2% głosów przez spółkę Polish American Investment Fund LLC.
Treść zawiadomienia w załączeniu

zwiekszenie_stanu_posiadania_-_PAIF.pdf