My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 9/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przez spółkę Polish American Investment Fund LLC.
Treść zawiadomienia w załączeniu.

PAIF_nabycie_akcji_SATIS_GROUP_S.A._23032023.pdf