My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 16/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przez spółkę ICM Trade 3 EOOD z siedzibą w Sofii, w Bułgarii.

zawiadomienie o przekroczeniu progów_27.05.2024.pdf