My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii H

Bieżący | ESPI | 4/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r. informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii H, emitowanych w ramach kapitału docelowego _”Akcje serii H”_, zgodnie z którą:
– Spółka zaoferuje inwestorom objęcie Akcji serii H w terminie od 2 marca 2023 r. do 8 marca 2023 r.,
– oferta objęcia Akcji serii H może zostać przyjęta przez inwestorów do 8 marca 2023 r. godz. 17:00,
– cena emisyjna za Akcje serii H jest płatna do dnia 9 marca 2023 r. do godziny 16:00.