My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Podpisanie term sheet dotyczącego stworzenia ośrodków leczenia niepłodności

Bieżący | ESPI | 37/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 r. oraz raportu ESPI nr 33/2021 z dnia 09 lipca informuje, że w dniu 9 września 2021 r. zawarł term sheet _dalej: “TS”_ z INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone _dalej: “Kontrahent”_ zgodnie z którym strony określiły warunki przedsięwzięcia związanego z leczeniem bezpłodności we wspólnie stworzonych klinikach.

Zawarcie term sheet jest ostatnim etapem rundy negocjacyjnej ustalającym zasady współpracy przed podpisaniem umowy inwestycyjnej. Szczegóły zasad finansowania przez partnerów oraz struktura organizacyjna spółki Joint Venture pozostaje do wiadomości sygnatariuszy dokumentu z uwagi na unikalne know-how oraz pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce a także określone w term sheet warunki poufności.

Kontrahent jest podmiotem skupionym na tworzeniu metod leczenia pacjentów, u których zdiagnozowano bezpłodność, a głównym produktem Kontrahenta jest “INVOcell” – urządzenie medyczne stosowane w leczeniu bezpłodności i uważane za technikę wspomaganego rozrodu _ART_.