My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Postanowienie sądu o odrzuceniu skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych

Raport bieżący nr 1/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2019 oraz nr 53/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że uzyskał informację o wydanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniu o odrzuceniu skargi na orzeczenie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych.