My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Postanowienie sądu o wykonaniu układu z wierzycielami wraz z klauzulą prawomocności

Bieżący | ESPI | 35/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 10 marca 2020 roku otrzymało klauzulę prawomocności.