My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Postanowienie Sądu Rejonowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych

Raport bieżący nr 52/2019

Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego _”Sąd”_ w sprawie z wniosku Nikodema Wierzbickiego, Krzysztofa Mierzejewskiego i Dawida Śledzińskiego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu _”Postanowienie”_. Zgodnie z Postanowieniem Sąd wyznaczył na biegłego rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Katarzynę Hauzę prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Katarzyna Hauza _”Rewident”_. Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto, zgodnie z Postanowieniem Sąd zobowiązał Emitenta do udostępnienia lub przekazania Rewidentowi wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania w podanym zakresie wskazanych przez Rewidenta oraz do udzielenia odpowiedzi i wszelkich wyjasnień Rewidentowi oraz ustalił termin wykonania.

Załącznik: Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta.

Przedmiot_i_zakres_badania_prowadzonego_przez_Rewidenta.pdf