My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Bieżący | ESPI | 7/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Polish American Investment Fund LLC będącego podmiotem blisko związanym z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Panem Janem Karaszewskim – Prezesem Zarządu Spółki powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
W załączeniu przekazujemy pełną treść powiadomienia.

Powiadomienie_art._19_ust._1_Rozporzadzenia_MAR.pdf