My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 58/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Wrona.

Pan Andrzej Wrona posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz prowadzeniu nadzoru nad przedsiębiorstwami. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w takich spółkach jak Polski Bazalt S.A., Biomasa z Grupy Tauron i BUD-GAZ z Grupy PGNiG S.A. Jego szczegółowy życiorys Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Andrzej Wrona nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.