My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

08-07-2022 | Bieżący | ESPI | 26/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Pawła Sobków.
Życiorys Pana Pawła Sobków Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Załącznik: dr_Pawel_Lukasz_Sobkow_zyciorys.pdf