My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 11 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pani Natalii Gołębiowskiej.

Natalia Gołębiowska jest absolwentką Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Odbyła liczne szkolenia dotyczące przepisów prawa związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych.

Posiada pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich i funkcjonowania rynku kapitałowego. Specjalizuje się w prawie spółek i corporate governance. Do końca 2018 roku pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Emitenta.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Natalia Gołębiowska nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.