My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 21/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2020 roku, Zgromadzenie Wspólników spółki Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ powołało Pana Andrzeja Jana Wrona w skład Zarządu Software Services i powierzyło mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.