My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

27/2018 – Powołanie Prokurenta Samoistnego

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 5 września 2018 r. udzielił Panu Janowi Karaszewskiemu prokury samoistnej.

Życiorys Pana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zyciorys_Jana_Karaszewskiego