Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie prokurenta

Bieżący | ESPI | 17/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie powołania prokurenta w osobie Pana Piotra Międlara.
Udzielona prokura jest prokurą łączną z Członkiem Zarządu.
Życiorys Pana Piotra Międlara stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Piotr Międlar nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2021_Piotr_Miedlar_PL_resume.pdf