My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Zarządu

Bieżący | ESPI | 13/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Sławomira Marka Karaszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Sławomira Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys osoby zarządzającej_Sławomir Karaszewski.pdf