My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

Bieżący | ESPI | 38/2022

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022 oraz nr 31/2022 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia zażalenia Grzegorza Kiczmachowskiego na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 sierpnia 2022 roku o oddaleniu wniosku Grzegorza Kiczmachowskiego o ogłoszenie upadłości Emitenta i obciążenia Grzegorza Kiczmachowskiego kosztami postępowania w całości. Tym samym postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta jest prawomocne.