Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 13/2023

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022 oraz nr 1/2023 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wydanym w dniu 24 maja 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych postanowieniu w przedmiocie oddalenia zażalenia Grzegorza Kiczmachowskiego na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 stycznia 2023 roku o oddaleniu wniosku Grzegorza Kiczmachowskiego o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ i obciążenia Grzegorza Kiczmachowskiego kosztami postępowania. Tym samym postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zależnej jest prawomocne.