My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Raport roczny 2020

Raport roczny 2020

Skonsolidowany raport roczny RS

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

 

Satis_Group_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_wraz_z_ocena_RN_do_sprawozdania_finansowego.pdf

2020_SBR_SSF_Satis_Group.pdf

STANOWISKO_ZARZADU_I_RN_WS_OPINII_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf