My Journal
Category

Ważne

Category

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Bieżący 14/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach _dalej: “Kontrahent”_. Zgodnie z przedmiotową umową, Spółka nabędzie 25% udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 1.250.000,00 zł _jeden milion dwieście

Więcej

Raport roczny 2020

Raport roczny 2020

Skonsolidowany raport roczny RS Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Więcej

Zakup aktywów znacznej wartości

Zakup aktywów znacznej wartości

Bieżący 13/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o nabyciu 230.000 akcji spółki INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone – podmiotu działającego w branży medycznej oraz nowych technologii, notowanego na amerykańskiej giełdzie NASDAQ _”Partner”_ za łączną kwotę 970.600,00

Więcej