My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Raporty Spółek ESPI/EBI Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 50/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 22 października 2019 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę United S.A. z siedzibą w Warszawie, mającą status podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz z osobą pełniącą obowiązki nadzorcze.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie_Satis_Group_S.A._art.19MAR.pdf