My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli Grupy II układu oraz żądanie zwolnienia zastawu z udziałów spółki Satis GPS SP. z o.o.

Bieżący | ESPI | 26/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Emitenta przyjętego w dniu 2 grudnia 2019 roku _”Układ”_, zgodnie z warunkami Układu Emitent dokonał płatności wobec spółki ETIN SAS z siedzibą w Issy-les-Moulineaux _”ETIN”_, należącej do wierzycieli z Grupy II, na kwotę 624,81 PLN.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 i 31/2017 w dniu dzisiejszym spółka Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Akesto”_ w porozumieniu z Emitentem wystąpiła do spółki ETIN z żądaniem zwolnienia zastawu rejestrowego na udziałach spółki Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Żądanie”_ w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez ETIN Żądania.