My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli z Grupy II układu

Raport bieżący 1/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Emitenta przyjętego w dniu 2 grudnia 2019 roku _”Układ”_, zgodnie z warunkami Układu Emitent dokonał płatności wobec spółki pod firmą Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Delaware, należącej do wierzycieli z Grupy II, na kwotę 26.366,00 PLN.