Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 43/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 września 2019 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.