My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 48/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o rezygnacji Pana Zbigniewa Karaszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 21 października 2019 roku.

Pan Zbigniew Karaszewski nie podał powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Zbigniewowi Karaszewskiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 21 października 2019 roku liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do czterech. Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.